was successfully added to your cart.

Cart

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 โครงการปฐมฯ ได้จัดกิจกรรมพาผู้บริโภคพบเกษตรกรผู้ผลิต (ครั้งที่ 1) มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคได้พบกับเกษตรกรผู้ผลิตที่ส่งวัตถุดิบ ข้าว ผัก ผลไม้อินทรีย์ ให้กับปฐม โดยจับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของผู้บริโภค จากงานกิจกรรมที่โครงการปฐมฯ ไปจัดงานและออกบูธให้ความรู้ ในงาน Organic Farmers’ Market ที่ร้านปฐม ออร์แกนิค ลิฟวิ่ง, กิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร ที่อาคารเอสซีบีพาร์ค รัชโยธิน และที่ตลาดสุขใจ ไปเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พบกับคุณประหยัด หัวหน้ากลุ่ม ฟังเรื่องราวกว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ เที่ยวชมสวนฝรั่ง เรียนรู้การห่อและเก็บฝรั่งในสวนด้วยตนเอง

กิจกรรม “สนุกรู้ สนุกเล่น” เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ การผสมดินปลูก เพาะเมล็ดพันธุ์ การเลี้ยงไส้เดือนดิน

รับประทานอาหารกลางวันพร้อมช้อปปิ้งสินค้าเกษตรอินทรีย์

ณ ตลาดสุขใจ

กิจกรรมตะลุย…สุขใจออร์แกนิคฟาร์ม (สวนเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล) สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การดูแลผักและผลไม้ด้วยชีวภัณฑ์ต่างๆ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกริมนา เก็บไข่เป็ด ไข่ไก่ ผักสดๆ จากแปลงมาปรุงอาหารกลางวันด้วยเตาถ่านแบบฉบับชาวสวน

http://www.thaihealth.or.th/

Author patom

More posts by patom