was successfully added to your cart.

Cart

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 โครงการปฐมฯ ได้จัดกิจกรรมพาผู้บริโภคพบเกษตรกรผู้ผลิต (ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคได้พบกับเกษตรกรผู้ผลิตที่ส่งวัตถุดิบ ข้าว ผัก ผลไม้อินทรีย์ ให้กับปฐม โดยจับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของผู้บริโภค จากงานกิจกรรมที่โครงการปฐมฯ ไปจัดงานและออกบูธให้ความรู้ ในงาน Organic Farmers’ Market ที่ร้านปฐม ออร์แกนิค ลิฟวิ่ง, กิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร ที่อาคารเอสซีบีพาร์ค รัชโยธิน และที่ตลาดสุขใจ จำนวน 28 ท่าน ไปเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์

เยี่ยมชมสวนส้มโอไทยทวี พบกับคุณธนกฤต เจ้าของสวนส้มโอออร์แกนิก ฟังเรื่องราวกว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ ล่องเรือเที่ยวชมสวนส้มโอ เรียนรู้การตอนกิ่งและการเก็บส้มโอสดๆ จากสวนด้วยตนเอง

กิจกรรม “สนุกรู้ สนุกเล่น” เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ การผสมดินปลูก เพาะเมล็ดพันธุ์ การเลี้ยงไส้เดือนดิน

กิจกรรมตะลุย…สุขใจออร์แกนิคฟาร์ม สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ ชมสวนออร์แกนิคเนื้อที่กว่า 40 ไร่เรียนรู้การดูแลผักและผลไม้ด้วยชีวภัณฑ์ต่างๆ  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกริมนา เก็บไข่เป็ด ผักสดๆ จากแปลงมาปรุงอาหารกลางวันด้วยเตาถ่านแบบฉบับชาวสวน ชิมชาสมุนไพรและผลไม้สดตามฤดูกาล เด็กๆ ได้ร่วมทำไข่เค็มจากไข่เป็ดสดๆ ที่เก็บเอง

รับประทานอาหารกลางวันพร้อมช้อปปิ้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ ตลาดสุขใจ