was successfully added to your cart.

Cart

All Posts By

pu

Farm visitOrganic Express
September 5, 2017

กิจกรรมพาผู้บริโภคพบเกษตรกรผู้ผลิต ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 โครงการปฐมฯ ได้จัดกิจกรรมพาผู้บริโภคพบเกษตรกรผู้ผลิต (ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคได้พบกับเกษตรกรผู้ผลิตที่ส่งวัตถุดิบ ข้าว ผัก ผลไม้อินทรีย์ ให้กับปฐม โดยจับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของผู้บริโภค จากงานกิจกรรมที่โครงการปฐมฯ ไปจัดงานและออกบูธให้ความรู้…
Read More