คุณอรุณี พุทธรักษา กับปอเทือง พืชบำรุงดินในระบบออร์แกนิก ทำให้ผัก ผลไม้ สมุนไพร ข้าว ปลอดสารและมีคุณภาพดี

ใส่ใจดูแลในทุกขั้นตอนการเพาะปลูกเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

มะพร้าวออร์แกนิกจากฟาร์มท้องถิ่น วัตถุดิบสำคัญของอาหารคาวและหวานของเรา

คุณธววิกา ปานเจริญ เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง เจ้าของฟาร์มข้าวออร์แกนิก

ข้าวออร์แกนิก ส่วนประกอบสำคัญในการประกอบอาหารไทย

ป้ารำพึง เครือข่ายเกษตกรจากจังหวัดราชบุรี

เกษตรกรร่วมกันทำข้อตกลงการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เพื่อให้ได้วัตถุดิบออร์แกนิกที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์หอมเกร็ด เครือข่ายเกษตรกรสามพรานโมเดล

เครือข่ายเกษรตรกรจากป่าละอู ส่งวัตถุดิบออร์แกนิกจากฟาร์มสู่สวนสามพราน

ทีมงานเครือข่ายสามพรานโมเดลลงพื้นที่ดูแลแปลงเกษตรอินทรีย์

ฝรั่งออร์แกนิก หวานกรอบ ปลอดสารเคมี ส่งตรงจากสวนฝรั่งอินทรีย์ของคุณประหยัด ปานเจริญ

ทีม F&B ของสวนสามพรานร่วมวางแผนการผลิตกับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์

กระทงใบเตยออร์แกนิกสำหรับใส่ขนม

ทุกขั้นตอนการผลิตมีความพิถีพิถัน ประณีต และใส่ใจในทุกรายละเอียด

ฝอยทอง วัตถุดิบหลักจากไข่เป็ดออร์แกนิกสดใหม่ ส่งตรงจากฟาร์ม

วัตถุดิบหลักในการทำขนมไทย กะทิออร์แกนิกคั้นสดใหม่ทุกวัน

ขนมกลีบลำดวน พิถีพิถันในการบรรจงปั้น รสชาติหวานละมุน หอมกลิ่นควันเทียน

ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม บนเนื้อที่ 30 ไร่ ปลูกพืชผักสมุนไพร ปฐมและสวนสามพรานเพื่อแปลรูปประมาณ 1-2 ตันต่อเดือน

ขนมไทยสูตรดั้งเดิมกว่า 50 ปี

ปราศจากผงชูรส วัตถุกันเสีย และสีสังเคราะห์

ขนมไทยโบราณหาทานได้ยาก ทั้งคาวและหวานกว่า 40 ชนิด